Kategorije
Divanska poezija Gurbi Ahmed Knjiga

DIVAN

Autor: Ahmed Gurbi

Derviš Ahmed Gurbi (XVIII vijek) sa svojim – vjerovatno jedinim – djelom po imenu Gurbijev Divan jedan je u nizu mnogobrojnih bošnjačkih pjesnika koji su se bavili divanskom književnošću. U zvaničnim izvorima i službenim biografijama pisaca, o Gurbiju skoro da i nema nikakvih podataka, što u mnogome otežava izučavanje njegovog lika i djela. Sve što se o njemu zna može se dobiti jedino iz njegovog divana. Digitalna kopija Gurbijevog divana dobijena je iz istanbulske biblioteke Atatürk Kitaplığı i po riječima njenih rukovodioca, primjerak koji se čuva u ovoj instituciji jeste jedini primjerak ovog književnog bisera. Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ pokrenula je projekat digitalizacije Gurbijevog divana sa željom da na taj način trajno sačuva od zaborava ovog izvanrednog pjesnika i širokoj naučnoj javnosti učini dostupnim njegovo djelo. Biblioteka ovom prilikom upućuje neizmjernu zahvalu biblioteci Atatürk Kitaplığı iz Istanbula i gospođi Sibeli Akbulut na velikoj pomoći koju su pružili tokom realizacije projekta.
KLIK ZA PREGLED
KLIK ZA PREGLED